Norddjurs Biavlerforening

Norddjurs Biavlerforening er biavlerforeningen for det nordlige Djursland.
Vi er tilsluttet Danmarks Biavlerforening, som er den suverænt største biavlerforening i Danmark.
Vores tilholdssted er i baghaven, hos Stenvad Mosebrugscenter. Her har vi vores skolebigård, hvor vi dels uddanner nye biavlere, men den er også stedet, hvor foreningens øvrige medlemmer mødes.
Foreningen har desuden en informations pavillon på stedet, hvor interesserede kan se ind i et bistade med glas og hvor der er forskellige plancer, med information om bierne.
Vi har også et Insekthotel på stedet, som inspiration til, hvordan man selv kan bygge et insekthotel, for de vilde bier.

Foreningens varemærke, er at vi kun bruger, de i honningen, naturligt forekommende stoffer, til bekæmpelse af skadedyr i vores bistader. 

Kommende aktiviteter i foreningen.
Vi behandler foreningens bier mod varroamider. 
12. marts klokken 13.00.
Denne gang bruger vi ikke oxalsyredrypning, men vi behandler med oxalsyrestrimler, som sløjdholdet har fremstillet.

Når vi har behandlet bierne, går vi i mødelokalet.  Martin, Kirsten og Claus, har været til et erfa-møde, hvor vi har fået indsigt i lidt nyt om varroabehandlingen.
Vi har ikke i sinde at blande oxalsyre til behandlingen af foreningens medlemmers, bier denne gang. I stedet kan man købe oxalsyrestrimler, som sløjdholdet har lavet.
Brug temahæftet VARROA og læs om behandling med oxalsyrestrimler.
Medlemmer af DBF. har modtaget hæftet med posten. Lokalforeningemedlemmer kan læse bladet på nettet.
Hilsen Claus
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Det sker!