Norddjurs Biavlerforening

Norddjurs Biavlerforening er biavlerforeningen for det nordlige Djursland.
Vi er tilsluttet Danmarks Biavlerforening, som er den suverænt største biavlerforening i Danmark.
Vores tilholdssted er i baghaven, hos Stenvad Mosebrugscenter. Her har vi vores skolebigård, hvor vi dels uddanner nye biavlere, men den er også stedet, hvor foreningens øvrige medlemmer mødes.
Foreningen har desuden en informations pavillon på stedet, hvor interesserede kan se ind i et bistade med glas og hvor der er forskellige plancer, med information om bierne.
Vi har også et Insekthotel på stedet, som inspiration til, hvordan man selv kan bygge et insekthotel, for de vilde bier.

Foreningens varemærke, er at vi kun bruger, de i honningen, naturligt forekommende stoffer, til bekæmpelse af skadedyr i vores bistader. 

 


Næste arrangementer er : 

Skolebigården er åben for alle hver tirsdag fra kl. 19.00. Sommeren igennem.

Næste gang i skolebigården:
Tirsdag den 23. juli kl. 19.00: De 2 bifamilier, som har en dronning som ikke er gået i æglægning, har vi mistanke om, slet ikke er i familien
For at finde ud af om der er en dronning eller ej, har vi sat en tavle med æg, ned i de 2 bifamilier. Næste uges arbejde vil bestå i, at vi skal se om bierne har lavet en dronningecelle på tavlerne med æg.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Det sker!