Norddjurs Biavlerforening

Norddjurs Biavlerforening er biavlerforeningen for det nordlige Djursland.
Vi er tilsluttet Danmarks Biavlerforening, som er den suverænt største biavlerforening i Danmark.
Vores tilholdssted er i baghaven, hos Stenvad Mosebrugscenter. Her har vi vores skolebigård, hvor vi dels uddanner nye biavlere, men den er også stedet, hvor foreningens øvrige medlemmer mødes.
Foreningen har desuden en informations pavillon på stedet, hvor interesserede kan se ind i et bistade med glas og hvor der er forskellige plancer, med information om bierne.
Vi har også et Insekthotel på stedet, som inspiration til, hvordan man selv kan bygge et insekthotel, for de vilde bier.

Foreningens varemærke, er at vi kun bruger, de i honningen, naturligt forekommende stoffer, til bekæmpelse af skadedyr i vores bistader. 

Til foreningens medlemmer.

Næste arrangementer er : 

Skolebigården åbner den 20. juni kl. 14.00 Se nærmere under Kalender

Skolebigårdsaftener. Den 24. juni kl. 19.00 er første aften, hvor vi alle kan mødes i skolebigården. Derefter er der åben hver tirsdag kl. 19.00 
den 24.juni er en onsdag. Vi har flyttet aftenen pga. konflikt med Sct. Hans ften

 

 

 


.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Det sker!