Norddjurs Biavlerforening

Norddjurs Biavlerforening er biavlerforeningen for det nordlige Djursland.
Vi er tilsluttet Danmarks Biavlerforening, som er den suverænt største biavlerforening i Danmark.
Vores tilholdssted er i baghaven, hos Stenvad Mosebrugscenter. Her har vi vores skolebigård, hvor vi dels uddanner nye biavlere, men den er også stedet, hvor foreningens øvrige medlemmer mødes.
Foreningen har desuden en informations pavillon på stedet, hvor interesserede kan se ind i et bistade med glas og hvor der er forskellige plancer, med information om bierne.
Vi har også et Insekthotel på stedet, som inspiration til, hvordan man selv kan bygge et insekthotel, for de vilde bier.

Foreningens varemærke, er at vi kun bruger, de i honningen, naturligt forekommende stoffer, til bekæmpelse af skadedyr i vores bistader. 

Til foreningens medlemmer.

Blot for at der ikke skal være nogen misforståelser omkring sommerens aktiviteter i foreningen..
Der er ingen aktiviteter, før vi fra foreningen melder ud, at der sker noget i foreningen.
Lige nu afventer vi hvad der sker efter den 10. maj.
De vigtigste aktiviteter i skolebigården, med klargøring af materiel og pasning af bierne, tager bestyrelsen sig af. 
Hilsen Claus

 Foreningens aktiviteter ligger stille for tiden, men genoptages når der gives lov fra myndighederne. 


Næste arrangementer er : 

Begynderkursus.
Begynderkursus kører nu. Der er også adgang for erfarne biavlere. Kurset er lukket ned, men genoptages når situationen normaliseres.

 

 

 


.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Det sker!