Norddjurs Biavlerforening

Norddjurs Biavlerforening er biavlerforeningen for det nordlige Djursland.
Vi er tilsluttet Danmarks Biavlerforening, som er den suverænt største biavlerforening i Danmark.
Vores tilholdssted er i baghaven, hos Stenvad Mosebrugscenter. Her har vi vores skolebigård, hvor vi dels uddanner nye biavlere, men den er også stedet, hvor foreningens øvrige medlemmer mødes.
Foreningen har desuden en informations pavillon på stedet, hvor interesserede kan se ind i et bistade med glas og hvor der er forskellige plancer, med information om bierne.
Vi har også et Insekthotel på stedet, som inspiration til, hvordan man selv kan bygge et insekthotel, for de vilde bier.

Foreningens varemærke, er at vi kun bruger, de i honningen, naturligt forekommende stoffer, til bekæmpelse af skadedyr i vores bistader. 

 


Næste arrangementer er : 

5. oktober kl. 12.00
Oxalsyrebehandling af bierne i skolebigården.
28. oktober kl. 13.00 i tømmerværkstedet på Mosebrugscenteret.
Bisløjd starter op.
29. oktober kl. 19.00 i mødelokalet på Mosebrugscenteret.
Generalforsamling.
Dagsorden i henhold til vedtægterne. Vedtægterne kan læses her på hjemmesiden. Ønsker du en papirudgave, bedes du selv printe den ud.
26. november kl. 19.00 i mødelokalet på Mosebrugscenteret.
Honningbedømmelse.
.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Det sker!