Om Norddjurs Biavlerforening

 

Om Biavlerforeningen

Norddjurs Biavlerforening dækker den nordlige del af Djursland og vores arrangementer er i sommerhalvåret, koncentreret omkring skolebigården som er beliggende på Stenvad Mosebrugscenter.
Skolebigården er foreningens største aktiv og den bruges ugentligt, dels som samlingssted for foreningens aktive medlemmer, men også som stedet, hvor de nye biavlere får undervisning i praktisk biavl.
Foreningen har en ugentlig mødedag i sommerhalvåret, som er tirsdag klokken 19.00 og alle interesserede er velkomne, til at besøge os denne aften
I vinterhalvåret holder vi til i lånte lokaler, på Stenvad Mosebrugscenter. Her afholdes begynderkursus i slutningen af foråret og desuden virker centret som stedet, hvor der afholdes arrangementer, som generalforsamling og foredrag.
Lejlighedsvis afholder vi arrangementer som f.eks. madlavning med honning.
Vi er en forening med ca. 90 medlemmer. Foreningen blev stiftet i 1979, efter at der i nogle år ikke havde været en forening i lokalområdet, med tilknytning til Danmarks Biavlerforening. Foreningens navn er Norddjurs Biavlerforening, men vi har tidligere heddet Biavlerforeningen for Grenaa og Omegn

Det sker!