Skolebigården

 

Skolebigården er foreningens vigtigste aktiv. Det er her de fleste af
sommerens aktiviteter foregår.
Sommeren igennem mødes vi derude hver tirsdag. Vi starter derude midt i
maj og slutter midt i september. Mødetidspunkt er hver tirsdag klokken 19.00 og vi slutter, når vi er færdige med at snakke.
I skolebigården viser vi, hvordan en bifamilie kan passes, men da der er
forskellige måder at drive biavl på, så er det vigtigt, at vi har tid til at snakke
sammen, mens vi passer bierne derude og ligeledes bagefter.
Bigården befinder sig ved Stenvad Mosebrugscenter på adressen Stendyssevej 14. 8586 Ørum Djurs
Alle er velkommen til at besøge os, på vores ugentlige mødedag.
Skolebigårdskoordinator er Benny Jensen

Det sker!